Filefietsen

Langs de brede rivieren in ons oneindige laagland liggen smalle dijkjes, waarop het heerlijk fietsen is. Als er tenminste niet teveel motorrijders en automobilisten rondtoeren… Steeds meer rivierdijkjes zijn de afgelopen jaren verkeersluw gemaakt, maar in de Ooijpolder is het op mooie zondagmiddagen nog altijd filefietsen.

Tekst: Sylvester Hoogmoed
Gepubliceerd in de Vogelvrije Fietser, maart 2004

Vanaf de Nijmeegse binnenstad is het nog geen vijf minuten peddelen richting een waar fietserparadijs: de Ooijpolder. Over een vriendelijk meanderend dijkje rijd je er langs de Waal door het natuurgebied de Gelderse Poort. Maar is het weekend, en mooi weer, dan is het filerijden in de Ooijpolder. Automobilisten rijden stapvoets, om met geopende ramen ten volle van de natuur te kunnen genieten. Motorrijders toeren gezellig – en luidruchtig – in lange slierten over de dijkjes. Daar tussendoor slenteren en slingeren vele wandelaars, skaters en fietsers.

Het afgelopen decennium zijn veel rivierdijkjes in het land van Maas en Waal geheel of gedeeltelijk afgesloten voor auto’s en motoren. De dijk door de Ooijpolder echter, is nog altijd volledig toegankelijk voor alle vormen van verkeer. Twee jaar geleden heeft een aantal dijkbewoners een comité opgericht, om hier iets aan te veranderen. Een van de leden is de bekende onderzoeksjournalist Marcel Metze: “Het is een dijk die door stiltegebieden loopt en langs kwetsbare natuurgebieden. Daar moet je rustige recreatie hebben: wandelaars en fietsers. Die worden nu nogal gestoord door al het gemotoriseerde verkeer.” De gemeente Ubbergen, waaronder het grootste deel van de Ooijpolder valt, heeft midden jaren negentig in een verkeersbeleidsplan vastgelegd dat het gebied verkeersluw zou moeten worden. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Tijdens een discussieavond eind 2001 bleek een overgrote meerderheid van de aanwezigen tegenstander te zijn van een autoluwe dijk. Metze: “Er was een hetze tegen ons gevoerd door dagblad De Gelderlander, waarin systematisch het woord ‘afsluiten’ werd gebruikt in relatie tot onze voorstellen. Terwijl wij de dijk alleen maar autoluw willen maken. Rationele tegenargumenten waren er eigenlijk niet. Vrijheid daar ging het de tegenstanders om! Men accepteerde gewoon geen enkele inperking daarvan.”

Eén van de tegenstanders van autoluw maken is Joop de Jonge, secretaris van het Landelijke Meldpunt Wegafsluitingen, waarbij zo’n tweehonderd motortourclubs zijn aangesloten, verenigd in het Landelijk Overleg Orgaan Toerklubs en de stichting Pro Auto. De Jonge: “Wij vinden dat in principe elke weg die ooit is aangelegd voor gemotoriseerd verkeer daar toegankelijk voor moet blijven. Wanneer zo’n weg dwars door een natuurgebied loopt, dan hebben we er vrede mee dat die wordt teruggegeven aan de natuur. Maar een geasfalteerd fietspad is geen natuur.” Volgens De Jonge worden steeds meer dijkjes ontoegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer, zonder dat daar een behoorlijke discussie over heeft plaatsgevonden. “Er wordt vaak geroepen dat het druk is op de weg, of te onveilig, zonder dat er statistieken zijn die dat bewijzen. Ik woon zelf aan een dijk. Er is best wel eens een motorfiets die te hard rijdt. Maar de meeste houden zich keurig aan de regels.”

Het tij lijkt inmiddels te zijn gekeerd in de Ooijpolder. Sinds ongeveer een jaar krijgen de voorstanders van autoluw maken steun vanuit de gemeente Nijmegen. Na de vorige raadsverkiezingen is GroenLinks daar toegetreden tot het college. Fractievoorzitter Wouter van Eck wist in maart 2003 een initiatiefraadsvoorstel aangenomen te krijgen, waarin werd aangedrongen op het autoluw maken van de dijken in de omgeving van Nijmegen. De gemeente zal zich inzetten voor verkeersremmende maatregelen op de Ooijsedijk die overgaat in de Ooijsebandijk, ook al ligt die voor het grootste deel op het grondgebied van buurgemeente. Van Eck: “Als er voor de zomer nog geen concrete plannen liggen, dan wordt het tijd om vanuit de gemeente Nijmegen ongeduldig worden. Het hardste wapen op de achtergrond is dat we eenzijdige stappen kunnen gaan zetten.” De dijk door de Ooijpolder begint op Nijmeegs grondgebied, daar zou de gemeente zonder meer een autowerende barrière kunnen maken. Van Eck verwacht dat de dijk door Ooijpolder nog dit jaar autoluw zal zijn.

© Sylvester Hoogmoed, 2004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: